Friday, August 29, 2008

Marhaban Yaa Ramadhan

haqcircle


Menurut salah seorang sahabat Nabi, Ubadah bin Shamit r.a, Nabi Muhammad SAW setiap memasuki bulan Ramadhan biasa berdoa :

Allahumma sallimni li Ramadhana wa sallim Ramadhana wa sallimhu minni mutaqabbilan


Berikut ini merupakan kalimat-kalimat pujian yang biasa dilafadzkan oleh para guru-guru thariqah Naqshbandi ketika memasuki bulan Ramadhan. Semoga Allah SWT menerima niat setiap orang yang berpuasa di bulan ini, dan berkenan mengampuni kami dengannya. Semoga Allah SWT memberikan bimbinganNya di bulan ini dan berkenan memperbaiki diri kami, memenuhi keperluan-keperluan kami dan mengampuni kami dengannya.

Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahra Ramadhan
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Nur
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Fuqara'
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Au`a'i wa al-Wuquf
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Ihsan
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Fawzi wa al-Falah
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Da`wati wa al-Irshad
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Masabiha wa al-Qanadil
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Mala'ikati wa al-Salam
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Mutheerati wa al-Asabb
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Ajri wa al-Jaza'
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Sa`ada
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Wasli wa al-Wisal
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Qur'an
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Ijtima`
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Tawbati wa al-Tuju`
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Fuqara'i wa al-Dhu`afa'
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-`Usat
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Munajati wa al-Tasbih
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Tarawiha wa al-Qiyam
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Khaza'ini wa al-Kunuz
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Iftari wa al-Suhur
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Dhu`afa'
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Sabri wa al-Shiyam
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Miftah
Marhaban ahlan wa sahlan ya Shahr al-Wadadi wa al-Mahabbah

Sumber: http://www.sunnah.org/ibadaat/fasting/recite_ramadan.htm

No comments: