Thursday, September 1, 2005

Wanita Wanita Yang Dikisahkan Dalam Al Quran - 5

=Zulaikha Istri Al-`Aziz=

Zulaikha Istri Al-`Aziz yg jatuh cinta kpd Yusuf As yg tampan, krn gagal merayu Yusuf As untuk berbuat maksiat,maka ia menghasut suaminya untuk memenjarakan Yusuf As,dan ketika Raja Mesir memanggilnya menjadi saksi ia mengakui kesalahnnya yg selama ini membebani jiwanya.Akhirnya ia menghabiskan sisa hidupnya dgn sedih dan merana karena ingatannya kpd Yusuf As.

Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya [748]:"Berikanlah kepadanya tempat(dan layanan) yang baik,boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir),dan agar Kami ajarkan kepadanya ta'bir mimpi.Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya,tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya.(Qs.12:21)

Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu.Wanita itu berkata:"Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu,selain dipenjarakan atau(dihukum) dengan azab yang pedih?".(Qs.12:25)

Yusuf berkata:"Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)",dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya:"Jika baju gamisnya koyak di muka,maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta.Dan jika baju gamisnya koyak di belakang,maka wanita itulah yang dusta,dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar.(Qs.12:26-27)

"Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia:"Sesungguhnya(kejadian) itu adalah diantara tipu daya kamu,sesungguhnya tipu daya kamu (Hai)Yusuf:"Berpalinglah dari ini [751],dan (kamu hai isteriku) mohon ampunlah atas dosamu itu,karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah.(Qs.12:28-29)

"Dan wanita-wanita di kota berkata:"Isteri Al Aziz [752]menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya(kepadanya),sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam.Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata.(Qs.12:30)

"Maka tatkala wanita itu(Zulaikha) mendengar cercaan mereka,diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk,dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau(untuk memotong jamuan),kemudian dia berkata(kepada Yusuf):"Keluarlah (nampakkanlah dirimu) kepada mereka".Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya,mereka kagum kepada(keelokan rupa)nya,dan mereka melukai(jari) tangannya dan berkata:"Maha sempurna Allah,ini bukanlah manusia.Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia.(Qs.12:31)

"Wanita itu berkata:"Itulah dia orang yang kamu cela aku karena (tertarik) kepadanya,dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya (kepadaku) akan tetapi dia menolak.Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya,niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina.(Qs.12:32)

"Yusuf berkata:"Wahai Tuhanku,penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku.Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka,tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh."Maka Tuhannya memperkenankan do'a Yusuf dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka.Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Qs.12:34)

(Yusuf berkata):"Yang demikian itu agar dia(Al Aziz) mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya,dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.(Qs.12:52)

Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan),karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan,kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku.Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.(Qs.12:53)

=Maryam Al-Bathul=

Maryam,anak dari Khannah binti Faqudz & Imran bin Matsan-seorang alim Bani Israil-ia telah dinadzarkan ibunya untuk diserahkan ke Baitul Maqdis.Ketika lahir ayahnya sudah meninggal dan ia dipelihara oleh Zakariya bin Bardhiya,kemudian oleh Yusuf an-Najjar-seorang tukang kayu sholeh-.Kesabarannya diuji ketika melahirkan anak-Isa As-tanpa suami,dengan kuasa Allah Isa As yg msh dlm buaian menjawab ejekan2 itu,sadarlah kaumnya bahwa itu ada mu`jizat Allah.

Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya,diapun berkata:"Ya Tuhanku,sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan;dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu;dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk."(Qs.3:36)

(Ingatlah),ketika Malaikat berkata:"Hai Maryam,sesungguhnya Allah menggembirakan kamu(dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat [195] (yang datang) daripada-Nya,namanya Al Masih 'Isa putera Maryam,seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),(Qs.3:45)

dan karena ucapan mereka :"Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih,'Isa putra Maryam,Rasul Allah [378]",padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya,tetapi(yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan 'Isa bagi mereka.Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang(pembunuhan) 'Isa,benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu.Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu,kecuali mengikuti persangkaan belaka,mereka tidak(pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah 'Isa. (Qs.4:157)

Ia (jibril) berkata:"Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu,untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci".Maryam berkata:"Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki,sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!".Jibril berkata:"Demikianlah".Tuhanmu berfirman:"Hal itu adalah mudah bagiKu;dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami;dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan".(Qs.19:19-21)

Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma,dia berkata:"Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini,dan aku menjadi barang yang tidak berarti,lagi dilupakan".Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah:"Janganlah kamu bersedih hati,sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu.(Qs.19:23-24)

Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu,niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu,maka makan,minum dan bersenang hatilah kamu.Jika kamu melihat seorang manusia,maka katakanlah:"Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah,maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini".(Qs.19:25-26)

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya.Kaumnya berkata:"Hai Maryam,sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.Hai saudara perempuan Harun [902],ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina",(Qs.19:27-28)

maka Maryam menunjuk kepada anaknya.Mereka berkata:"Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Berkata Isa:"Sesungguhnya aku ini hamba Allah,Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, (Qs.19:29-30)

dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada,dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidupdan berbakti kepada ibuku,dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku,pada hari aku dilahirkan,pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali".(Qs.19:31-33)

dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya,maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami,dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-Kitab-Nya,dan dia adalah termasuk orang-orang yang ta'at.(Qs.66:12)

No comments: